Skip to main content

CALL CENTER TCS

I N T E R I O R I S M O

Construcción oficinas en dry wall, adecuación local comercial y cableado estructurado.

E J E C U C I Ó N

Construcción

U B I C A C I Ó N

Medellín
Antioquia

A Ñ O

2010

Á R E A

450 m2