Skip to main content

CÁMARA DE COMERCIO BOGOTÁ

SEDE CEDRITOS

Diseño urbano, arquitectónico e interior para oficinas operativas y de atención de la Cámara de Comercio de Bogotá, sede Cedritos.


E J E C U C I Ó N

Diseño

U B I C A C I Ó N

Bogotá
Cundinamarca

A Ñ O

1999

Á R E A

3.739 m2