Skip to main content

CONSTRUCCIÓN CLÍNICA DE LA POLICÍA

REGIONAL VALLE DE ABURRÁ

Construcción de la Clínica Nivel II de la Policía Nacional, ubicada en Envigado (Antioquia)


E J E C U C I Ó N

Construcción

U B I C A C I Ó N

Envigado
Antioquia

A Ñ O

1999
2000

Á R E A

8.245 m2