Skip to main content

COMFAMA

B E L L O

Construcción de dos torres para sede Comfama al norte del Valle de Aburrá: 4 pisos para edificio de salud y un segundo edificio para servicios.


E J E C U C I Ó N

Construcción

U B I C A C I Ó N

Medellín
Antioquia

A Ñ O

2010

Á R E A

10.500 m2