Skip to main content

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN

PREMIO EXCELENCIA EN CONCRETO 1998

Construcción de edificio de 80 metros de altura, 12 pisos, 2 sótanos auditorio para 360 espectadores, plaza pública y 800 parqueaderos.


C O N S O R C I O:  C O N I N S A

E J E C U C I Ó N

Construcción

U B I C A C I Ó N

Medellín
Antioquia

A Ñ O

1992
1997

Á R E A

124.700 m2